Vorige week schreef ik een bericht dat Nico en ik samen gingen deelnemen aan het superrelatieweekend van 365 dagen succesvol.
Verbaasd was ik over alle reacties die ik daarop ontving:
“Gaat het wel goed met jullie?” “Gaan jullie het wel redden?” “Jullie lijken altijd zo gelukkig”

En om die reden lijkt het mij wel goed om hier wat meer over te delen.
By the way geen zin om verder te lezen? Nico en ik waren en zijn nog steeds heel gelukkig met elkaar.

APK Onderhoudsbeurt maar dan voor onze relatie.

Dat is hoe ik het zie. Gek toch dat je vaak hoort dat mensen in relatietherapie gaan als het al te laat of bijna te laat is?

Heel veel dingen vinden we zo gewoon om onderhoud aan te plegen, maar gaat het om gevoelsdingen dan doen we dat niet zo snel.

Laatst hoorde ik een mooie uitspraak van iemand die zei:
“Ik zie het als onderhoud aan het dak nu het nog zomer is.”
Precies hoe ik het voel.
Juist als het ook goed is, is het goed om te kijken naar pijntjes, barstjes, scheurtjes en kijken wat reparatie nodig heeft.

En dus kocht ik de tickets en gingen we samen best wat zenuwachtig op weg naar Veenendaal voor een tweedaags event om te werken aan onze relatie.

Hoe het was? Het was spannend, kwetsbaar, intens, mooi, verbindend, confronterend en ook leerzaam.
We leerden enorm veel.

We leerden hoe iedereen een verschillende liefdestaal spreekt, hoe makkelijk je verstrikt raakt in een discussie en waardoor dat komt, de verschillende vormen van intimiteit, leerden van anderen en deelden zelf met anderen. Echt teveel om te delen, maar zo inspirerend.

Mijn eigen eye opener?

In mijn relatie met Nico voelde ik mij heel vaak zo niet gezien. Ik deed mijn best en nog harder mijn best, maar had het gevoel dat niets hielp.

Nico daarentegen begreep totaal niet waarom ik mij zo voelde en raakte daar geïrriteerd over en trok zich verder terug. Waarop ik nog harder begon te trekken en hij zich nog harder terugtrekken. Niet echt handig dus.

Ik leerde dit weekend het woord OWNERSHIP en het raakte mij diep. Als ik iets wil veranderen, ben ik daar zelf verantwoordelijk voor. Het is mijn pijn. Het zegt niets over Nico. Het is mijn stuk en dus ook mijn verantwoordelijkheid. Het zegt iets over een stuk pijn uit mijn eigen verleden, het is aan mij om dit te onderzoeken. Het is niet zijn stuk, het is mijn stuk.

Ik werd geraakt, er viel iets op de plek, wat nog niet eerder zo gevallen was.

Ik kan en mag dit stuk van hem loskoppelen. Het is aan mij. Het zegt niets over zijn liefde voor mij. Ik kan en mag hier zelf mee aan de slag.

BAM! Die kwam binnen. Er vielen een paar tranen en bij toeval kreeg ik de microfoon in mijn handen en deed ik wat ik doodeng vond. Ik stond op en in het bijzijn van 1000 mensen zei ik sorry tegen Nico voor alle keren dat ik hem dingen verweet die alleen maar met mijn eigen stuk te maken hebben.
Er viel een last weg. Het was eng, doodeng, voelde mij mega kwetsbaar, maar wat een opluchting. Ik voelde mijn hart openen, ik kan het niet anders omschrijven.

De scheur in het dak ging dicht, we kunnen een storm samen aan.

Ik deel dit omdat ik denk dat het voor iedereen leerzaam en zo mooi is om te blijven werken aan jezelf en aan je relatie.

Ik ben zo dankbaar en blij dat we onszelf dit gegund hebben en ik weet dat dit niet onze laatste APK onderhoudsbeurt is geweest.

Wij hebben het gewoon af en toe nodig.

Liefs Marlies

ps. Nico ik houd enorm veel van jou

PS Marlies.nl gebruikt cookies om inhoud en functies voor sociale media te bieden, aanmeldingen voor nieuwsbrieven en / of ebook inschrijvingen te realiseren en om ons verkeer te analyseren. View more
Cookies settings
Accepteer
Afwijzen
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PRIVACY VOORWAARDEN

PS Marlies   Contactgegevens: psmarlies.nl Rembrandtstraat 5 7103 AE Winterswijk +31 (0)6 28782865 info@psmarlies.nl Marlies is de Functionaris Gegevensbescherming van PS Marlies.   Persoonsgegevens die wij verwerken PS Marlies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@psmarlies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken PS Marlies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • PS Marlies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • PS Marlies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming PS Marlies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PS Marlies) tussen zit. PS Marlies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • Google Analytics, om te analyseren wat websitebezoekers doen, daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren PS Marlies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens en e-mailadres: gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer ze niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.   Delen van persoonsgegevens met derden PS Marlies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken PS Marlies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PS Marlies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@psmarlies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PS Marlies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   Cookies die wij gebruiken PS Marlies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PS Marlies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een toelichting kijkt u hier. Aanwezige cookies op marliesphotography.nl Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analyse websitebezoek Bewaartermijn: 2 jaar Uitgelezen door: PS Marlies, geen derden Cookie: cookies_bar Naam: cookies_bar Functie: Opslaan toestemming voor plaatsen cookies Bewaartermijn:2 jaar Uitgelezen door: PS Marlies, geen derden   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen PS Marlies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psmarlies.nl.  
Save settings
Cookies settings