COACHING

100% FOCUS EN AANDACHT

Get the inside right,

the outside will fall into place

Je wordt gecoacht op een liefdevol-directe wijze. Ik ben eerlijk tegen je en praat niet met je mee. Ik spiegel je en geef je direct tools om op een nieuwe manier naar jezelf en je omstandigheden te kijken. Je leert jezelf beter kennen, leert waar de oorsprong ligt van je overtuigingen, talenten, patronen en valkuilen.

Daardoor ga jij inzetten wat er voor jou werkt. Je gaat leren hoe je gedachten stop kunt zetten voor meer rust en helderheid. Je leert de kracht van je gedachten en hoe je deze voor je kunt laten werken. Je zult minder last gaan hebben van omstandigheden, van anderen. Je zult meer invloed gaan ervaren op hoe jij je voelt, op hoe jouw leven verloopt.

Jezelf echt kennen en vanuit daar de tools hebben om keuzes te maken maakt gelukkig.

–  100% FOCUS EN AANDACHT IN EEN TRAJECT OP MAAT –  

 Je start bij mij altijd met een gratis inzichtsessie 

Om met mij kennis te maken en te kijken of het goed voelt.

Vanuit daar maak jij in samenspraak met mij de keuze wat het meest passend is voor jou.

– 1 op 1 coaching-

GROEI

Dit traject staat volledig in het teken van jouw persoonlijke groei. Wat wil je graag , wat heb je daarvoor nodig, welke obstakels kom je tegen en hoe bereik je toch waar je naar verlangt.

Stap voor stap krijg je meer inzicht in jezelf, je leert wat onderbewust nog invloed op je heeft. Hierdoor begrijp je beter wat je nodig hebt om keuzes te maken waar jij gelukkig van wordt.

Je ervaart direct verschil.

stap voor stap

Een snelle oplossing bestaat niet.Jezelf echt kennen is weten wat jij nodig hebt om meer geluk te ervaren, meer lichtheid, meer simpelweg kunnen genieten van de kleine dingen.

Je krijgt begeleiding van mij bij iedere stap die je zet. Je gaat aan de slag met de tips en tools.

Wanneer jij alles wat je leert gaat toepassen en aandacht blijft geven dan verzeker ik jou dat je hier je hele leven plezier van hebt!

DETAILS:

De basis is altijd de gratis inzichtsessie.

Het moment om samen te besluiten wel of niet een 1 op 1 coaching op te starten.

Ik werk met verschillende trajecten. In goed overleg bepalen we wat voor jou het beste is. 

PS. goed om te weten dat heel veel trajecten door werkgevers vergoed worden. Hier kun je bij mij altijd naar vragen.

– Basic fit traject –

 

DE TRAINING BIJ BURN-OUT KLACHTEN!

basic fit traject:

Een combinatie van wandelen en coaching.

Tijdens het wandelen coach ik jou op vraagstukken waar jij figuurlijk tegenaan loopt. En nu staan we er letterlijk bij stil. 

Ik spiegel je, laat je denken, anders kijken naar dingen. 

Op jouw tempo letterlijk en figuurlijk met jezelf aan de slag!

Dit levert het je op:

Hoe meer jij aan de slag gaat met alle opdrachten en tips en tools, hoe meer effect je zult ervaren.

Jouw leven wordt blijvend fijner, passender en makkelijker.

DE TRAINING bij burn-out klachten!

DETAILS:

3 wandelsessies

3 wandelingen

tijdsbestek 1 a 2 maand

PS. vaak vergoed door werkgever

ERVARINGEN

 –  SHIT HAPPENS!  –  

Je hebt dingen niet in de hand, maar de KRACHT zit erin dat je zelf een keuze hebt hoe je met dingen omgaat.

De kracht van je gedachten is enorm. 

Je kunt zoveel doen wanneer je je bewuster bent van van jezelf, van je eigen overtuigingen.

Ik wil je inspireren om het heft in eigen handen te nemen. Dat is waar JIJ ZELF controle op hebt. 

Kies voor geluk! 

STAP UIT JE HOOFD EN IN JE LEVEN

IK WIL GRAAG MEER WETEN!

 Ik vind het heel belangrijk dat we eerst kennismaken. Tenslotte is een goede klik en je op je gemak voelen de basis om dingen te durven delen. Dit is voor jou, maar ook voor mij belangrijk.

Daarom start ik altijd met een  gratis inzichtsessie .

Op deze manier maak je kennis met mij en met de methoden die ik hanteer.

Ik probeer de drempel zo laag mogelijk te maken, maar jij bent het die de eerste stap moet zetten.

YES!

Ik zet nu de eerste stap.    Ik boek nu mijn GRATIS inzichtsessie.

IK GA ERVOOR

 

 Liever eerst nog even contact?

Stuur gerust een berichtje

7 + 12 =

PS Marlies.nl gebruikt cookies om inhoud en functies voor sociale media te bieden, aanmeldingen voor nieuwsbrieven en / of ebook inschrijvingen te realiseren en om ons verkeer te analyseren. View more
Cookies settings
Accepteer
Afwijzen
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PRIVACY VOORWAARDEN

PS Marlies   Contactgegevens: psmarlies.nl Rembrandtstraat 5 7103 AE Winterswijk +31 (0)6 28782865 info@psmarlies.nl Marlies is de Functionaris Gegevensbescherming van PS Marlies.   Persoonsgegevens die wij verwerken PS Marlies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@psmarlies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken PS Marlies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • PS Marlies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • PS Marlies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming PS Marlies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PS Marlies) tussen zit. PS Marlies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • Google Analytics, om te analyseren wat websitebezoekers doen, daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren PS Marlies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens en e-mailadres: gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer ze niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.   Delen van persoonsgegevens met derden PS Marlies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken PS Marlies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PS Marlies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@psmarlies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PS Marlies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   Cookies die wij gebruiken PS Marlies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PS Marlies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een toelichting kijkt u hier. Aanwezige cookies op marliesphotography.nl Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analyse websitebezoek Bewaartermijn: 2 jaar Uitgelezen door: PS Marlies, geen derden Cookie: cookies_bar Naam: cookies_bar Functie: Opslaan toestemming voor plaatsen cookies Bewaartermijn:2 jaar Uitgelezen door: PS Marlies, geen derden   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen PS Marlies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psmarlies.nl.  
Save settings
Cookies settings